BONUS PRIČA:

Služba za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije ima ključnu ulogu u zaštiti zdravlja pučanstva. Njezini odjeli i zadaci obuhvaćaju širok spektar aktivnosti usmjerenih na prevenciju bolesti i kontrolu zaraznih bolesti. Evo detaljnijeg pregleda glavnih zadataka i aktivnosti koje obavlja Služba za epidemiologiju:

Prijave zaraznih bolesti i praćenje epidemiološke situacije:

Zaprimaju prijave zaraznih bolesti.
Prate i analiziraju kretanje zaraznih bolesti.
Izdaju Izvješća o zaraznim bolestima za potrebe lokalne i nacionalne zdravstvene zaštite.
Mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti:

Predlažu i provode mjere za kontrolu i suzbijanje zaraznih bolesti kako bi se spriječilo širenje bolesti u zajednici.
Specifični programi i aktivnosti:

Sudjelovanje u Nacionalnom programu borbe protiv tuberkuloze.
Sudjelovanje u Nacionalnom programu za prevenciju HIV/AIDS-a.
Izrada plana i programa cijepljenja za Dubrovačko-neretvansku županiju.
Nabava i distribucija cjepiva na području županije, kao i vođenje evidencije o cijepljenju.
Cijepljenje specifičnih skupina:

Cijepljenje pomoraca, putnika u strane zemlje i drugih skupina prema potrebi (protiv hepatitisa A i B, gripe, žute groznice i drugih zaraznih bolesti).Sanitarno-epidemiološki nadzor:Nadzor nad sanitarno-higijenskim uvjetima u različitim institucijama i objektima.
Nadzor vodoopskrbe, bazena, mora, otpadnih voda i drugih javnih površina.
Nadzor higijenskih uvjeta u zdravstvenim ustanovama, vrtićima, školama i drugim objektima.
Edukacija i javna zdravstvena svijest:Organizacija zdravstvene edukacije za različite skupine.
Provoditi tečajeve higijenskog minimuma i druge oblike edukacije za javnost.

 


Ostali poslovi:Antirabična zaštita.
Prethodni pregledi školske djece i mladeži.
Nadzor nad DDD mjerama (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija).
Uzorkovanje vode za tehničke potrebe i minimalne uvjete građevine.
Služba za epidemiologiju također igra ključnu ulogu u hitnom odgovoru na epidemiološke situacije te u provedbi mjera za zaštitu zdravlja i sprječavanje bolesti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Oglasi