Suđenje Zoranu Marjanoviću, optuženom za ubistvo svoje supruge pjevačice Jelene Marjanović u aprilu 2016. godine, bliži se izgleda kraju.

Posljednji dokaz na sudu se pojavio – fotografije nasipa iz tog perioda, na kojima se nalazi i Zoran Marjanović. Ove fotografije su napravili novinari tokom potrage za Jelenom.

Dokazni postupak je već završen, osim ovih fotografija koje će biti prikazane na sljedećem ročištu zakazanom za 4. maj. Nakon iznošenja dokaza, slijede završne riječi tužilaštva i odbrane. Sud će zatim donijeti presudu, odlučujući da li je Zoran kriv ili ne za ubistvo supruge Jelene.

Odbrana prije nekoliko mjeseci predložila saslušanje  dvije pjevačice kao svjedoke Indi i Sandra Afrika. Pjevačice su govorile o bliskom prijateljstvu s Jelenom, ali i dobrim odnosima s Zoranom, tvrdeći da su se Jelena i Zoran voljeli. Odbrana se nadala da će njihovim svjedočenjem isključiti bilo kakav motiv za Zoranovo navodno ubistvo supruge. Neki od svjedoka su izjavili da Jelena i Zoran nisu imali dobar odnos, sugerirajući da je taj odnos mogao biti motiv za zločin. Suđenje će nakon završnih riječi stranačkih advokata i ovog posljednjeg dokaza ući u fazu donošenja presude.

Ovo suđenje je smo jedan od dokaza da se mora više raditi na riješavanju većeg rpoblema društva i nasilja na ženama. Svaka optužba za nasilje treba da bude prihvaćena i posmatrana na isti način kao i bilo koji veći zločin, jer samo na taj način će se spriječiti i umanjiti problemi duštva, koje postaje sve više poremećeno.

 Nasilje nad ženama predstavlja ozbiljan društveni problem širom svijeta, a suočavanje s njim zahtijeva zajednički napor svih društvenih aktera, uključujući zakonodavce, pravosudni sistem, organizacije civilnog društva i pojedince. Potrebno je educirati ljude o štetnim posljedicama nasilja nad ženama, promicati rodnu ravnopravnost i osigurati da žrtve imaju pristup potrebnoj podršci i zaštiti.

Oglasi