Čuveni doktor Filgud je napokon objasnio od čega nastaje celulit, problem koji muči mnoge žene. Prema njegovom mišljenju, ključni faktor su gazirani sokovi zbog visokog sadržaja šećera. Na primjer, u 100 ml takvog soka može biti čak 12 grama šećera, što je ekvivalentno konzumaciji šest kockica šećera. Stoga, prema doktoru Filgudu, izbjegavanje gaziranih sokova je ključno kako bi se smanjio rizik od celulita.

 

BONUS:

GM (genetski modificirana) hrana je tema koja izaziva mnoge rasprave i dileme. Uključuje genetski modificirane organizme čiji je genetski materijal promijenjen na način koji se ne događa prirodno, često uz pomoć tehnika poput rekombinantne DNK tehnologije ili genetskog inženjeringa. Ova tehnologija omogućava prijenos gena između organizama, čak i među vrstama koje su inače genetski udaljene.

Prednosti GM hrane:
Otpornost na nametnike i bolesti: GM kulture mogu biti otpornije na štetočine i bolesti, što može smanjiti potrebu za pesticidima.

Produktivnost i nutritivna vrijednost: Neke GM biljke mogu imati povećanu otpornost na stresne uvjete ili povećanu nutritivnu vrijednost, što može doprinijeti boljem urodu ili poboljšanju prehrambene vrijednosti proizvoda.

Smanjenje troškova: Proizvodnja GM hrane može biti jeftinija zbog smanjenja gubitaka od štetočina i bolesti te veće produktivnosti.

Rizici i potencijalne opasnosti GM hrane:
Zdravstveni rizici: Postoje zabrinutosti oko mogućnosti toksičnosti novih proteina unesenih genetskim inženjeringom, alergijskih reakcija i potencijalnih nepredviđenih efekata na ljudsko zdravlje.

Utjecaj na okoliš: GM organizmi mogu ući u okoliš i križati se s divljim vrstama, što može imati nepredviđene ekološke posljedice, uključujući smanjenje bioraznolikosti i dugoročne promjene u ekosustavima.

Etički i socijalni aspekti: Postoje i etički aspekti uvođenja GM hrane, uključujući pitanja patentiranja života, prava seljaka i potrošača na informacije te pravo na izbor.

Sigurnost i regulacija GM hrane:
Svaka GM hrana mora proći stroge sigurnosne procjene prije nego što bude puštena na tržište. Ove procjene uključuju testiranja na toksičnost, alergenost i druge potencijalne rizike.

U mnogim zemljama postoje zakonski okviri koji reguliraju proizvodnju, distribuciju i označavanje GM hrane kako bi se osigurala sigurnost i zaštita potrošača.

Primjeri primjene GM tehnologije:
Medicinska primjena: Proizvodnja genetski modificiranog inzulina za liječenje dijabetesa ili genetski modificiranih lijekova i cjepiva.

Poljoprivredna primjena: Uzgoj GM biljaka poput kukuruza, soje ili pamuka koji su otporni na štetočine ili herbicide.

Zaključak:
GM hrana predstavlja kompleksnu temu s brojnim potencijalnim prednostima i rizicima. Odluka o prihvaćanju ili odbacivanju GM hrane ovisi o pažljivoj evaluaciji znanstvenih podataka, regulatornim okvirima te socijalnim i etičkim vrijednostima zajednice. Važno je provoditi daljnja istraživanja i osigurati transparentnost u komunikaciji kako bi se potrošačima omogućio informirani izbor.

Oglasi