BONUS ČLANAK:

Genetski modificirani organizmi (GMO) su organizmi čiji je genetski materijal (DNK) promijenjen na način koji se ne događa prirodno. Ova tehnologija, poznata i kao genska tehnologija ili genetski inženjering, omogućava prenos određenih gena s jednog organizma na drugi, čak i među različitim vrstama organizama. U kontekstu hrane, GMO se često povezuje s kontroverzama i zabrinutostima zbog potencijalnih rizika po zdravlje i okoliš.

GM hrana se proizvodi kako bi se postigle određene prednosti u poljoprivredi, kao što su veća otpornost na nametnike, bolesti ili herbicide te bolje svojstva za skladištenje ili nutritivnu vrijednost. Primjeri genetski modificiranih usjeva uključuju kukuruz, soju, pamuk, rajčicu i krumpir.

Kad je riječ o sigurnosti GM hrane, provode se sigurnosne procjene koje uključuju testiranje na toksičnost, alergenost, stabilnost unesenih gena te druge potencijalne štetne učinke. Organizacije poput Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) postavljaju smjernice i protokole za sigurnosne procjene GM hrane.

Neki od mogućih rizika uključuju mogućnost da geni GM hrane prenesu alergene ili otpornost na antibiotike ljudima, te mogućnost križanja GM usjeva s konvencionalnim biljkama ili drugim organizmima u prirodi.

Unatoč kontroverzama, postoje i pozitivni primjeri primjene genetskog inženjeringa u medicini, poput proizvodnje genetski modificiranog inzulina za osobe s dijabetesom ili cjepiva protiv hepatitisa B. Ovi primjeri pokazuju potencijalnu korist tehnologije za poboljšanje zdravlja ljudi.

U Republici Hrvatskoj, pitanje GMO regulirano je zakonima i podzakonskim aktima koji propisuju sigurnosne standarde i procedure za korištenje i proizvodnju GM hrane. Nacionalni referentni laboratorij za genetski modificirane organizme nalazi se pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Stavovi o GMO hrani variraju diljem svijeta, ovisno o regulatornom okviru, percepciji javnosti i znanstvenim spoznajama. Dugoročni učinci GM hrane na zdravlje ljudi i okoliš i dalje su predmet znanstvenih istraživanja i praćenja.

Oglasi