Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) objavio je dugoročnu vremensku prognozu. Prema njihovom saopštenju, očekuje se da će srednja temperatura vazduha tokom ljeta 2023. spadati u kategoriju toplo. Kako se navodi u saopštenju, SEEVCCC, evropskih i svjetskih centara za dugoročnu prognozu i FHMZ sugerišu da bi prosječna temperatura zraka tokom ljeta 2023. godine (1. juna do 31. avgusta) trebalo da padne u kategoriju toplih u odnosu na period od 1981. do 2010. Prognoza ima umjerenu vjerovatnoću od 50% tačne, a najveća odstupanja temperature očekuju se u julu.

 

“Proizvodi SEE VCCC-a ( Virtualni centar za klimatske promjene za jugoistočnu Evropu), pr ognostički materijali europskih i svjetskih centara za dugoročnu prognozu kao i produkti FHMZ-a (Federalni hidrometeorološki zavod), ukazuju da bi srednja temperatura zraka tokom ljeta 2023. godine (period 1. juni – 31. august) prema podijeli tercila trebala biti u kategoriji toplo, u odnosu na period 1981-2010. godina. Vjerovatnoća ostvarenja ove prognoze je umjerena i iznosi oko 50%. Najveća temperaturna odstupanja u odnosu na referentni niz očekuju se u julu mjesecu”, navodi se u saopćenju.

 

U navedenom vremenskom okviru moguća je pojava kraćih perioda sa svježim vazdušnim masama iz sjeverne Evrope. Očekuje se da će ljeto 2023. godine biti hladnije nego u istom periodu prošle godine. U Bosni se očekuje preko 60 toplih dana, dok se u južnoj Hercegovini predviđa oko 87 toplih dana. Predviđanje padavina za tako dug period je komplikovanije i manje pouzdano u poređenju sa prognozom temperature vazduha. Stoga je preporučljivo biti oprezniji pri tumačenju prognoze padavina za predstojeće ljeto. Dugoročna prognoza navodi da je i dalje teško precizno predvidjeti ukupnu količinu padavina koja se očekuje tokom ljeta.

Oglasi