ODLIČNI UKRASI ZA VAŠE STOLOVE – spoj prošlosti i sadašnjosti


Reinterpretacija ovih komada ostavlja njihovu funkciju po strani, što za rezultat ima delikatne skulpture koje spajaju prošlost i sadašnjost. Prvenstveno radeći sa zlatom i srebrom, ova umjetnica je učinila da dijelovi kolekcije djeluju gotovo nemoguće delikatno, redukujući ih u najdekorativnije aspekte koji se mogu pronaći u dizajnu sa srebrom.

   

“Ja sam fascinirana historijskim Evropskim radovima sa srebrom, zlatom i porculanom”, izjavila je Maurerova. “Zato istražujem tradicionalne načine dizajniranja objekata, ne kako bi se držala tradicije, već zato što obično koristim tradiciju kao tu polaznu tačku u mojim kreativnim strategijama. Ni u kojem slučaju nisam zainteresovana za restauraciju polomljenih predmeta, ja samo želim da ih dekonstruišem, kako bih dosegla do srca njihovih integriteta i revolucionalizovala ih, formalno i funkcionalno.”

   

Oglasi