SOFE U KOJIMA IMATE PRIVATNOST !

Kolekcija za proizvodnju sofa zvana “Pinch” kombinuje dva veoma različita materijala: poliuretansku pjenu, koja ima sposobnost promjene oblika, i čelik koji je suštinski čvrst materijal. Iz kombinacije ova dva elementa nastale su fotelje i sofe jedinstvene forme.

sofa, privatnost

dizajnidom8

Umjesto da se zaustave na uobičajenoj visini, nožice sofa su produžene čime im je data inovativna potporna funkcija da spajaju visoke naslone i omoguće  kolekciji upečatljiv i originalan  izgled.

Nameštaj iz ove linije postaje još praktičniji uz dodatak stolića na čeličnu konstrukciju, te sofe postaju udobno mjesto za rad,objedovanje i  učenje . Forelje i sofe dolaze u više modela kako bi zadovoljile potrebe ne samo većih javnih prostora već i stambenih objekata te i želje korisnika. Tako  je moguće izabrati između četiri širine.

dizajnidom6

Oglasi