OD 2020 SVE ZGRADE ĆE MORATI TEŽITI KA EKOLOŠKOJ ODRŽIVOSTI – evo kako bi trebale izgledati!

Zgrade koje teće ka ekološkoj održivosti će postati obaveza jer je dio zemalja Evrope usvojio  zakon po kojem sve nove zgrade izgrađene poslije 2020. godine moraju ciljati ka samoodrživosti i ekološkom dizajnu, što podrazumijeva da ukupna količina energije koja se troši za funkcionisanje kuće i to  na godišnjem nivou, bude približno jednaka količini obnovljive energije koju takođe kuća treba da proizvede.

dizajnidom4

dizajnidom3

To su takozvane “net-zero” zgrade koje najčešće koriste energiju vjetra i  sunca , gdje većinom dolazi do smanjenja potrošnje energije na grijanje, rasvjetu,  hlađenje i ventilaciju korištenjem savremenih tehnologija. Takve zgrade će posljedično proizvoditi i manje gasova staklene bašte.
Ova Španska arhitektonska kompanija “EZAR” željela je da prikaže potencijale ovakvog dizajna kreiravši unikatnu zgradu “CSI-IDEA” koja je smještena u Malagi. Ono što je zaista impresivno je to  da zgrada proizvodi  više energije nego što joj je zaista potrebno.

dizajnidom2

dizajnidom5

Oglasi