DEKORATIVNA MOĆ UNIKATNIH LAMPI – prekrasna kombinacija drveta i svjetla!

Unikatne lampe pojseduju dekorativnu moć koja može da vam pokvari ili popravi  raspoloženje. Ta moć se ne zasniva na svjetlosti koju šire, već na njenoj manipulaciji prilikom stvaranja skulpturalnih oblika. Upravo takva je i nova kolekcija lampi dizajniranih od  Džon Prokaria.

dizajnidom13

dizajnidom16

Ove nevjerovatne svjetiljke napravljene su od traka pepela ili izvijene bijele hrastovine. Svaka od njih ručno je napravljena i dovedena do savršenstva. Prokario je namjerno izbjegao kalupe jer bi, koliko god se trudio, pomoću njih opet izradio prvobitni oblik lampe. Taj proces podstakao je drvo da zauzme prirodan oblik, nagovještavajući pritom inspiraciju umjetnika – ljudsko tijelo.

dizajnidom14

dizajnidom15

Oglasi