Japanski stil uređenja doma je jedan od najjednostanvijih stilova koji je u isto vrijeme i veoma jedinstven. Iako za Japan vezujemo predivne umjetnine, namještaj, dnevni boravci su inače uređeni veoma jednostavno i minimalsitički.

Ukoliko želite jedan dio svog doma da uredite u japanskom stilu, neka to bude poseban dio stana ili kuća da ogromnim prozorima. Japanski stil je obično realiziran na ograničenom prostoru, tako da stakleni prozori, veliki prozori i vrata mogu da vizuelno tu prostoriju učine većom. Već sigurno i sami znate da ljudi Japanu najviše praktikuju minimalistički stil uređenja, pa je tako i ovaj put sa dnevnim boravcima.

Pogledajte nekoliko ideja:

 

Oglasi