Danas moderni vodokotlići imaju samo dva dugmeta, jedan je veći a jedan manji. Iako ste vjerovatno uvijek stiskali nasumično, možda čak oba i usvo vrijeme i pitali se čemu to sve služi, sada ćemo vam otkriti:

Riječ je zapravo o dva rezervara vode unutar kotlića, manje dugme je za manji rezervar, a veći je za veći. Mali u prosjeki ima i manje vode, od 3 do 4,5 litara vode, a veći od njih 6 do 9. Ideja je da se nakon mokrenja stisne manje dugme ako bi se iskoristilo manje litara vode, a nakon obavljanja velike nužde, da se stisne veliki.

N ovaj način će se uštediti potrošnja vode, ali će se sačuvati i životna sredina. Pokazalo se također da prosječno domaćinstvo na ovaj način može da se uštedi do 20 litara vode na godišnjem nivou.