NOVE INOVACIJE: TEKSTILNI BETON – do 2030. godine, upotreba armiranog betona može se smanjiti za 20 % zahvaljujući betonu armiranom ugljeničnim vlaknima

Lagane komponentne napravljene od betona armiranog tekstilom ne samo da će smanjiti emisiju CO2 već će i pojednostaviti sam proces izgradnje i montaže.


Teksilni beton ili beton armiran tekstilom je inovativan i kompozitni materijal napravljen od betona fine granulacije te visoko otpornih vlakana od ugljenika, alkalno otpornog stakla (AR) i bazalta. Glavna razlika između betona armiranog vlaknima, koji se koristi već decenijama, i tekstil-betona jeste ta što su vlakna povezana tehnologijom koja se upotrebljava u tekstilnoj industiji. Zbog toga je vlakna moguće postaviti u smjeru djelovanja sila.


Velika prednost u odnosu na klasični armirani betoni jeste i to što kod ovog betona ne može doći do korozije armature. Samim tim i zaštitni sloj betona može biti puno manji pa su i komponentne napravljene od teksil-betona tanje i lakše.