NAPRAVLJEN TORANJ KOJI PROČIŠĆAVA ZRAK – najbolji izum kojeg svaka zemlja treba da ima!

Ovaj korisni sedam metara visok toranj napravljen je tako da usisava i čisti 30.000 kubnih metara vazduha za čas, dok za to koristi struju koliko i bojler. Prvi takav toranj je postavljen u Roterdamu i trenutno je najveći vakumski čistač na svijetu. Toranj je otkriven 4. septembra nakon uspješne kampanje  za prikupljanje sredstava za finansiranje tog istog projekta.

ORANJ KOJI PROČIŠĆAVA ZRAK

Toranj uvlači u sebe zagađen vazduh poput ogromnog vakumskog čistača. Vazduh se onda filtrira pomoću tehnologije koja prenosi pozitivno naelektrisanje na čestice prašine. Negativno naelektrisana elektroda takođe privlači prašinu, a prečišćen vazduh se ispušta kroz ventile na 6 strana tornja. Njegova patentirana tehnologija funkcioniše  na sličan način kao prečišćivači vazduha u bolnicama.

“Vazduh oko tornja čak i na udaljenosti do 25 metara je u prosjeku 60 % čistiji od vazduha u ostalim dijelovima grada tvrdi dizajner. U zatvorenim prostorima taj postotak je još veći. Nova istraživanja su pokazala da više od  3 miliona ljudi godišnje umire prije vremena upravo zbog zagađenog vazduha, a taj broj će se udvostručiti  do 2050 god. ako se ne pronađu nova rešenja . Ovaj dizajner ima ambiciozne planove za toranj koji je dio većeg plana za čistiji vazduh bez smoga. Naime on nije namijenjen da bude samo lokalno rješenje za čistije parkove i igrališta.