Postoji ogrommna mogućnost da vam nikada, baš nikada nije palo na pamet da topla i vlažna kupatila mnogo utiču na stvari koje se nalaze u njima. To je samo jedan od razloga zbog kojih bi bilo dobro da pronađete novo mjesto za svoju šminku, nakit, peškire i još dosta toga….

Sapun – tokom toplih kupki može da se istopi ali nije toliko ni higijenski dobro. Nabavie tečni sapun

Lijekovi – njima definitivno nije jesto u kupatilu, sa promjenama temperature mogu promjeniti i svoja svojsta

Nakit-  boravkkom naikta u kupatilu, ono može da oksidira i da primjeni svoju boju od vlage

Šminka – na ovaj način vaša šminka može da se pokvari pa možet dobiti alergijske reakcije

Parfem – parfem također može da se pokvari konstantnim mijenjanjem temperature