Sa slikama, crtežima, umjetničkim djelima i razglednicama većih formata svaki stan će dobiti odmah neku posebnu individualnu notu. Uspješno izlaganje slika zavisi isključivo od dobre ideje i kvalitetnog plana. Evo nekoliko savjeta i ideja koji vam mogu pomoći.

Pravilo ravnoteže podrazumjeva više slika istog formata koje su postavljene u nizu tako da čine kompoziju u kojoj je sve na svom mjesti i dobro uravnoteženo. Ovaj sistem postavljanja omogućava svakoj pojedinačnoj slici da dođe do svog potpunog izražaja

Pogledajte kako izgledaju ostali načini izlaganja slika. Svaki ovisi od formata, slike i boja, te je do vas da sami prepoznat eonaj idealan za vaš stan.

Oglasi