KERAMIKA KOJA ĆE UNIJETI PREFINJENOST U SVAKU PROSTORIJU – mnogi zaboravljaju na ove predmete !

dizajnidom8

Keramika je odgojila civilizacije, čuva znanje i mudrost prošlosti, mijenjao se samo oblik ali je ostala najprirodnija i čovjeku bliska potreba u stanovanju, kao ukras i  u pripremi i čuvanju hrane .  Danas, u brzom ritmu života i masovnoj proizvodnji, rijetki su zaljubljenici u postupak ručne prerade gline u jedinstvene keramičke predmete.

dizajnidom1

dizajnidom5
Sanja Gunjača sa velikom ljubavlju i predanošću izrađuje keramiku uglavnom na glinarskom kolu u malim serijama od 1 do 5 komada, ručno ih oslikavajući. Njeni predmeti oplemenjuju moderni životni prostor , funkcionalni su i u potrazi za prirodnim i ekološkim nude zaboravljen dodir sa prirodom i zemljom.

dizajnidom7

dizajnidom9

Oglasi