KADA KERAMIKA POSTANE HOBI – keramiku koristimo već hiljadama godina u svakodnevnoj upotrebi te kao poklon ili ukras u domaćinstvu

Keramika je odgojila civilizacije, čuva znanje te mudrost iz prošlosti, mijenjao se samo način ali je ostala najprirodnija i čovjeku bliska potreba u stanovanju, pripremi i čuvanju hrane, kao ukras ili kao poklon.

Danas, u užurbanom tempu života kao i masovnoj proizvodnji, rijetki su zaljubljenici u proces ručne prerade gline u keramičke predmete.
Sanja Gunjača sa velikom ljubavlju i predanošću keramiku izrađuje uglavnom na glinarskom kolu u malim serijama od 1-5 komada, ručno ih slikajući.

Njeni predmeti oplemenjuju moderan životni prostor , funkcionalni su i u potrazi za ekološkim i prirodnim nude zaboravljen osjećaj dodira sa zemljom.