Na ročištu povodom tragičnog incidenta koji se dogodio u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” početkom maja, kao svjedok se pojavio dječak koji je odgovoran za masakr. Njegova majka, kao njegov zakonski zastupnik ili staratelj, sjedila je pored njega. Tužilac, koji trenutno vodi istragu protiv dječakovog oca za teško krivično djelo u vezi sa javnom bezbjednošću, prenio je pitanja upućena dječaku. Važno je napomenuti da je ovo saslušanje pružilo dječaku prvu priliku da vidi majku od dana incidenta, nakon čega je smješten u specijalizovanu ustanovu.

 

Tužilaštvo je nedavno dobilo nezvanične informacije o njegovim izjavama o masakru. Prijavljeno je da je dječak izrazio bojazan zbog odmazde, zbog čega se dobrovoljno predao policiji. Kada ga je tužilac ispitao, bio je potaknut da razgovara o svojim izgledima nakon što je pušten na slobodu, na šta je on odgovorio: “Ne predviđam konvencionalnu budućnost.” Prema izvoru sa kojim je intervjuisala o dječaku, preovlađujuća perspektiva u oblasti psihijatrije je da osobe mlađe od 21 godine obično nemaju dijagnozu mentalnog zdravlja.

 

To je zato što je široko prihvaćeno da se ličnost osobe značajno razvija do ove starosne grupe. Kao odgovor na istragu koja je u toku o V.K., dječakovom ocu, a koja uključuje optužbe da je sina odveo na streljanu i naučio ga da koristi oružje, kao i nepropisno skladištenje vatrenog oružja, Više javno tužilaštvo u Beogradu je očigledno angažovalo stručnjaka za telekomunikacije da sačini sveobuhvatan izvještaj o očevom telefonu. Cilj ovog izvještaja je da se otkriju relevantne informacije vezane za istragu, kao i sve moguće veze sa školskim incidentom.

 

Oglasi